Yazılarım

Derlemeler

Neden gittiğini bilmeyen ve ne yaptığını bilmeyen iflas etmiş umutların, zamansız yolculukları, salt mekan kolizmi ve nostaljiyi yaşamak içindir.