İletişim nedir?

İletişim, iletilmek istenen materyalin, bilginin ilgili herkes tarafından tamamen anlaşılabilmesi amacıyla bilgi, kanaat ya da düşüncenin, konuşma ve görsel araçlarla veya bunların bir arada kullanımıyla iletilmesi veya değiştirilmesi olarak tanımlanabilir.

Hepimizin zamanın büyük bir bölümünde iletişimle ilgili olduğumuz ve bu nedenle de doğru iletişim ihtiyacının kaçınılmaz bir gereklilik olduğudur. Ancak bu sayede kanaat ve düşüncelerimiz ilgili herkes tarafından doğru olarak algılanabilir. Yapılan eylem karmaşıklaştıkça iletmekte zorlaşır. Çok iyi anladığınız bir şeyi, örneğin, tek yönlü sokaklardan, ana caddelere nasıl ulaşılacağını yönler hakkında hiç bir şey bilmeyen birine anlatmaya çalıştığınızı düşünün. Eminim, iletişimin bazen hiç de kolay olmadığı konusunda bana hak vereceksiniz.

Söylemek zorunda olduğumuz şeyi düşünmek, onu en iyi şekilde ifade edecek yöntemi, bir telefonla, bir mektupla, maille ve belki de şahsen doğru ifadeleri bulmak, karşımızdakinin onu mutlaka algılayabilmesini sağlamak, verilen cevabı algılamak, iletişim sürecinin hayati önem taşıyan evreleridir. Üstelik her aşamada işlerin ters gitmesi de mümkündür.

Toplumsal iletişim

İnsan toplumsal bir varlıktır ve zamanının çoğunu diğer insanlarla geçirir. Önce toplumsal bir ortamda, genellikle yakın çevremizle ilişki kurmayı öğrenip, yaşamımızın geri kalan kısmını toplumsal iletişim içinde geçiririz. Her aşamada, çocuk, yetişkin, genç, anne, baba, akraba veya arkadaş çevremizdeki kişilerle toplumsal bir iletişim sürecine gireriz. Belirli kişilere neyi söyleyip söylemeyeceğimizi, değişik insanlar tarafından hangi konuların veya ifade çeşitlerinin ne dereceye kadar zorlanabileceğini öğrenmeye başlarız.

Yüz yüze veya telefonda konuşurken, değişik iletişim türlerini kullanırız. Aldığımız hediyeler için teşekkür mesajları yazmak veya tatilde arkadaşlarımıza kartpostallar göndermek konusunda hep özendirilmişizdir. Yaşımız biraz ilerleyince aşk mektupları yazmış, gruplar içinde yer alıp oyunlar oynamış, bir şeyler yiyip içmek için, ya da otobüs beklerken bir araya gelip dedikodular yapmış, yaşlandığımızda ise hiçbir zaman o yaşta öyle olmadığımızı anlamışızdır.

Bunların hepsi, kendine özgü kabul edilir veya edilmez davranış biçimleri olan toplumsal iletişimi oluşturur. Toplumsal iletişimin, genellikle gayri resmi olsa da, üzerine konuşulmasa da kendisini oluşturan dille çok yakın ilgisi vardır. Çoğu zaman farkına varmasak da bu tür iletişim oldukça üst düzey bir uğraşıdır. Bunu iyi yapabilirsek,"toplumsal varlıklar" olarak çok başarılı olabiliriz; kötü yapmanın bedeli ise yalıtılmak ya da yalnız kalmaktır. Ancak çoğumuzun dikkat etmek zorunda olduğu sadece toplumsal iletişim değildir; başarılı iletişimin çok önemli olduğu bir başka alan daha vardır.

İş iletişimi

Yaşamak için çalışan herkes, iş iletişimi ile ilgilidir. İş iletişimi, sadece büro ve kamu kuruluşlarında gerçekleşen bir şey değildir. Rahat, gayrı resmi ve arkadaşça olan toplumsal iletişimin aksine, iş iletişimi dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir. Güzel duyguların alışverişinden çok, bir işi sonuçlandırma amacına yöneliktir.

Toplumsal iletişimde telefon gevezelik etmek için kullanılan bir araçken, iş ortamında en çabuk ve belki de en ucuz bilgi iletmek için kullanılan bir araç haline dönüşür toplumsal mektuplar, kişisel haberlerle doludur, dil ve tarz açısından gayrı resmidir; iş mektupları ise, bütünüyle resmi, çok daha kısa, temel ve kesin bilgi içeren ve daha resmi bir tarzda olur. Toplumsal diyalog aceleye getirilmez, küçük gruplar tarafından anlaşılabilir ağızlarla ve deyişlerle ifade edilir ve genellikle dil bilgisi kurallarına uygun cümle yapıları kullanılmaz. İş konuşmaları daha dikkatle planlanır, zaman değerli olduğu için çabuk sonuçlandırılır; argo kullanılmaz. Kısacası, iş iletişimi ifade ve içerik olarak belirli amaçlara uygun olarak planlanır; oysa toplumsal iletişim kendiliğinden gelişir ve katı kurallara bağlı kalmaz.

Sonuç;

İletişim basit bir konuşma ve yazma süreci değildir. Etkinlik alanlarından ayrı olarak düşünülebilecek - beyin ameliyatı yâda gül yetiştirmek gibi sadece bu konunun uzmanı kişilerce yapılabilen- bir şeyde değildir. Karmaşıktır, iş ve özel hayatımızın her yönünü etkileyen, hatalara zemin hazırlayan çok hassas bir süreçtir. Yine de, sıkıntılı yanlarının olmasına karşın, geliştirilmiş iletişim, yaptığımız her şeyi geliştirebildiği gibi heyecan vericidir.

İletişimin bazı özellikleri hızla değişmektedir. İletişim devrimi dediğimiz mikroçip devrimi(bilgisayarda bilgi depolama)  sadece birbirimizle temas biçimimizi değiştirmeyip doküman üretme biçimimizi ve aynı zamanda kullandığımız dili de değiştirdi. İnsanlar şimdilerde 'bilgi bulmak 'yerine 'veri depoluyor','toplantılar' yerine' yeni yazılım programları' hakkında konuşuyorlar. Modern teknoloji belki de düşünce şeklimizi bile değiştirdi. Karmaşık bir süreç elektronik bilgi işlemci tarafından kıyaslama yöntemiyle basitleştirilirken, insan hafızasının nasıl çalıştığını açıklamak için bilgisayarla benzerliğinden yararlanılmaktadır.

Ancak teknoloji ne kadar değişse de şurası kesin, iş dünyasındaki başarı, karmaşık meseleleri anlam ve karmaşık fikirleri açıkça anlatabilme kabiliyetine giderek artan bir şekilde bağlı olacaktır. Etkili iletişim, en güncel ekonomik araçları veya en eski jest ve dokunma gibi ilkel yöntemleri de kullanarak, bu anlayış ve ifadeye ulaştığımızın tek kanıtıdır.

Paylaş: